אבי יוצא לסייר בשוק האוכל ביפו, פיסה של ישראליות בורגנית ומוכרת, כשהוא מביט בה מזווית חדשה. על ידי שימוש בצילום שחור/לבן הוא מנטרל את הגודש הצבעוני של  דוכני השוק ומדגיש את האינטנסיביות שבהתרחשות האנושית.

אבי מסיט את המיקוד ממוצרי הצריכה אל מבטיו של הקהל ההומה, כשהוא לוכד את התשוקה הניבטת מעיני ההמון. תשוקה זו הופכת את מוצרי הצריכה המוצעים בשוק לאובייקטים של תאווה.

האנשים שאבי מצלם הופכים עיוורים לזולתם כשהם ממקדים את מלוא תשומת ליבם במושא תאוותם, האמירה של אבי חורגת מגבולות השוק והופכת לאמירה חברתית על החברה הישראלית בה אנו חיים היום.

פתיחת תערוכה: 18.6.2013

התערוכה תוצג עד לאחר החגים.

הפקת דפוס דיגיטלי:"ספרינטגרף" זד"ל 5 ראשון לציון