הפיסול והציור גורמים לאומן שבי תחושה של הרגעת הנפש, של עוצמה והעברת התכונות שבי לידי יצירה.

הפיסול והיצירה בעיסת הנייר, יוצרים עבורי סוג של הזדהות, הן פועל יוצא של יכולת ביטוי עצמית,השתלטות על כאוס, הרגעת הנפש ומימוש הפוטנציאל של חלקי גוף שונים שיצרו מכלול של הגוף המלא, של זרימת ראיית החיים והמודעות.
הצבעים כוחם בהשפעה פיזית ורגשית,המנטאלית והרוחנית.

הצבע מביע עוצמה ורוגע ,לכל צבע השפעה שונה על המוח, כאשר הוא בא לידי ביטוי בתדרים שונים.

19 באוגוסט – 30 בספטמבר 2012

בקומה1