רוב שנותיה הבוגרות עוסקת אילה איירי באמנות: בקרמיקה, בציורי אקוורל ועוד. בעבר הרחוק עבדה כגננת וכעת כרכזת תעסוקה ותרבות של בית אבות , עבודה המאפשרת לה מפגש קבוע עם יצירה וחומרים.

התערוכה המוצגת במסגרת קיר אמן מפגישה אותנו עם ציורים על בסיס טושים זמינים ומוכרים מתוצרת crayola על בסיס מים. בציור בטושים היא עוסקת מזה שנה.

המוטיב העיקרי הנמצא בכל הציורים ונשזר כחוט מקשר ביניהם, הן כפות הידיים.  ידיים כסמל, ידיה שלה כהתחלה: כל אחד מהציורים מתחיל מכף היד, פתוחה או מאוגרפת, שאצבעותיה ברורות, או רק חלק מהן מסומנות. בנינים רבי קומות, מתפללים ביום הכיפורים, דגלים, נדידת ציפורים וכהנה וכהנה נושאים מגוונים ושונים כולם באמצעות מוטיב הידיים.

היצירה מבחינתה של אילה היא רפואה לנפש. ציור צבעוני ואינטנסיבי, המכסה את כל הדף, ומציג נושאים רחוקים, קטנים כגדולים. ציור שהוא ביטוי לנפש ב"הפוכה", מציין צבעוניות שהיא ההיפך ממצב נפש.

אפי גן \אוצרת

פתיחת תערוכה, ביום שני ה- 4 באפריל  בשעה 19:30 בבניין העירייה.