במהלך התוכנית מגיע מתנדב פעם בשבוע לגן ומקנה לילדים באמצעות חוגים את הגברת המודעות העצמית ופיתוח העצמאות בנושא הגיינה.