בהתאם להחלטת הממשלה לאפשר חינוך חינם החל מגיל 3,  מזרזת עיריית ראשון לציון הקמת גני ילדים נוספים שיקלטו כבר בשנת הלימודים הקרובה את כל ילדי הגן בעיר. כזכור, ראשון לציון הייתה העיר הראשונה בארץ שיצאה במכרזים לבניית גני ילדים בעיר. בשנה האחרונה נפתחו 34 כיתות גן, עשר מהן הותאמו לשמש ככיתות גן ו-24 נוספות נבנו מהיסוד.
 
בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקלים משלימה השנה העירייה את בנייתן של כל כיתות הגן שצפויות להכיל את כל ילדי גיל 3 בהתאם לדו"ח טרכטנברג. למעט כיתת גן אחת שתושלם במהלך שנת הלימודים הבאה, כל כיתות הגן יהיו מוכנות לשנת הלימודים תשע"ד. בסופו של תהליך, יהיו בראשון לציון למעלה מ-300 כיתות גן. את צוותי העבודה, הכוללים את מינהל החינוך, מינהל שיפור פני העיר, החברה הכלכלית והאגף לבנייה ציבורית, מוביל מנכ"ל העירייה, אשר יערוך פגישות מעקב מידי שבוע עד להשלמת הגנים. 
 
ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "עם החלטת הממשלה, ניצבה בפנינו משימה לא פשוטה בכלל אבל הצלחנו לעמוד בה בהצלחה, בתוך פחות משנתיים הצלחנו להשמיש ולבנות 66 כיתות גן שהצטרפו ל-245 כיתות קיימות. כעיר שמעמידה את החינוך בראש סדר העדיפויות, ומכירה בקשיים של הזוגות הצעירים להתקיים תחת הנטל הכלכלי הכבד של החינוך בגילאים 3-4, גייסנו את כל המשאבים העירוניים על מנת להיערך בזמן לתת מענה לכל הילדים וההורים בעיר".