בית הספר הממלכתי קהילתי "רעות" בראשון לציון נמצא כעת בעיצומן של עבודות שיפוץ מקיפות ונרחבות כחלק ממדיניות ראש העיר, דב צור, לפעול לשיפור הסביבה הלימודית במוסדות החינוך בעיר.

בשיפוץ, שמבוצע על ידי מנהל שפ"ע, הושקע סכום של למעלה ממיליון שקלים ונוסף לכך, בשנה הבאה יושקעו כ-400,000 שקלים בעבודות שיפוץ מעטפת בית הספר. במסגרת השיפוץ יחודשו חדר השירותים ומטבח חדר המורים, יוחלפו חלונות ודלתות בית הספר, תוחלף התקרה האקוסטית בכל מבואות בית הספר, ירוצפו כל הפרוזדורים, יותקנו מעקות ומאחזים במדרגות בית הספר, יתווספו שקעים בכיתות וישופצו כיתות אומנות.כמו כן, תתבצענה עבודות צביעה בפרוזדורים, במגרש הספורט, במבנה הטרומי בבית הספר, במבנה התנועה ובאולם הספורט שם גם תחודש התקרה האקוסטית וישופצו השירותים.

בנוסף, יתבצעו עבודות שדרוג מקיפות בחצר בית הספר הכוללות תיחום עץ, ריצוף החצר, התקנת מאחזי יד, מעקות, ספסלים וגדרות. ראש עיריית ראשון לציון, דב צור:"שיפוץ מוסדות החינוך הוא חלק בלתי נפרד מההשקעה בחינוך. שיפור הסביבה הלימודית עבור התלמידים והצוות החינוכי במוסדות החינוך הכרחי, ישפר את הוויית השהייה בבית הספר ויתרום לשיפור ההישגים הלימודיים. בית ספר "רעות" שופץ כעת בהשקעה של מעל למיליון שקלים-וידינו נטויה".