ראש עיריית ראשון לציון מר דב צור ערך סיור במוסודות חב"ד בשכונות נאות אשלים ופרס נובל.

לביקור נילוו מנכ"ל העירייה מר גונן פרנקו, מנהל החינוך הקדם יסודי גב' שולמית זכאי, מנהלת קשרי הציבור גב' שרה סימון, יועץ ראש העיר מר רון הראל ועוד.

הסיור נפתח בגן מנחם - חב"ד בשכונת נאות אשלים. את פניו של ראש העיר קיבלו השלוחים הרב אריאל גורן והרב דותן קורתי.

הרב גורן סקר בפני ראש העיר את התפתחות מוסדות החינוך של חב"ד במערב העיר ועמד על הצורך להרחיב את מערך הגנים על מנת לעמוד בדרישות התושבים לנוכח התפוסה המלאה בגנים.

הרב גורן ציין בפני ראש העיר את הפיקוח המקצועי של המפקחת הגב' רבקה מלוב ואת הרמה המקצועית הגבוהה של הצוות.

בהמשך ביקר ראש העיר בבתי הכנסת בקרית חתני פרס נובל. רב השכונה הרב גורן סקר בפני ראש העיר את התפתחות הקהילה בשנים האחרונות ואת הצורך להרחיב את בתי הכנסת.

בנוסף הביע ראש העיר את הסכמתו לקדם את הליכי בניית מקווה חב"ד בשכונה.

באדיבות: www.col.org.il