בהמשך למדיניותו של ראש העירייה, דב צור לשפר את פני שכונת רמת אליהו, בחר ראש העיר לחגוג את ט"ו בשבט בנטיעת עצים בשכונה. בשבוע שעבר, (ה') הגיע ראש העיר לטקס נטיעות ביחד עם ילדי הגנים ברמת אליהו, אליהם הצטרפו שוטרי תחנת ראשון לציון ופקחי החברה לביטחון. אל ראש העירייה התלוו חבר המועצה ומחזיק תיק רמת אליהו, שמעון טרבלסי, בכירי העירייה ואחד מבכירי הקהילה האתיופית, הקייס סמאיי. טקס הנטיעות המסורתי, אורגן על ידי האגף לחינוך קדם יסודי במינהל החינוך, בראשותה של שולמית זכאי.

לפני שהחלו במלאכת הנטיעות, רקדו הילדים ושרו את שירי החג, בהנחיית המורה לריתמוסיקה, צביה, המלמדת את ילדי הגנים ברמת אליהו זה 49 שנים וזוהי שנתה האחרונה במערכת החינוך.

ראש העירייה, ביחד עם כשלושים שוטרים ואנשי החברה לביטחון וסדר ציבורי, הפשילו שרוולים והחלו בנטיעות ביחד עם ילדי הגנים, שהגיעו עם הגננות והסיעות, בחצרות הבתים של רחוב אנילביץ'.

ראש העירייה, דב צור, אמר: "אנו מקיימים היום הלכה למעשה את מצוות החג לטעת עצים בארץ ישראל כאן ברמת אליהו. נטיעת העצים בחג הזה מסמלת התחלות חדשות מצד אחד וגם את המשך פיתוחה של השכונה שאנו עמלים עליה יום יום. אנו נמשיך לפעול ולעשות למען התושבים ברמת אליהו על מנת לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו".

חבר המועצה ומחזיק תיק רמת אליהו, שמעון טרבלסי: "אנו התחלנו בנטיעות כאן בשכונה וזה חלק מההתחלות החדשות שאנחנו עושים פה. הקמנו בשכונה מינהלת חדשה שתעזור לתושבים ותביא לשינוי כאן בשכונה, שינוי שאפשר להתחיל ולראותו לאט לאט. בואו נתאזר בסבלנות ונמשיך לצפות לשינוי שיגיע כפי שראש העיר הבטיח ואני מאמין בו".

ראש מנהל החינוך, אריאלה ישראלי, אמרה כי "אנו מקווים, שכפי שהעצים שאנו נוטעים היום יצמחו וילבלבו, כך אתם, הילדים, תצמחו ותלבלבו ותצליחו במערכת החינוך".