ראש העירייה, דב צור הגיע בשבוע שעבר למינהלת רמת אליהו לטקס קביעת המזוזה במקום לרגל חנוכת המבנה. אל ראש העיר התלוו סגן ראש העיר דוד ביטן, חבר המועצה ומחזיק תיק רמת אליהו, שמעון טרבלסי, ראש מינהלת רמת אליהו דוד אלימלך, מנכ"ל העירייה פרנקו גונן וסמנכ"לית העירייה חיה ברנפלד.

ראש העירייה החליט על הקמת המנהלת, כחלק מריכוז מאמץ בכל הקשור לשכונת רמת אליהו, במטרה לשנות את פני השכונה באופן משמעותי. ראש העירייה, דב צור: "הרעיון הוא שהמנהלת תהווה זרוע קדמית של העירייה בשכונה ותקדם את כל התכניות הקיימות לגבי השכונה.  המינהלת תרכז את הפרויקטים התשתיתיים ואת התכניות החברתיות. תושבי שכונת רמת אליהו יכולים להעלות בפני עובדי המינהלת בעיות ושאלות בכל הקשור לטיפוח השכונה ולשיפור תנאי המגורים בה.

צור הוסיף, כי "קביעת המזוזה היום כאן במינהלת היא ביטוי לרצון ולנחישות שלנו לשנות את פני השכונה".

חבר המועצה ומחזיק תיק רמת אליהו, שמעון טרבלסי, אמר:ראש העירייה שם לו למטרה לקדם את שיפור פני שכונת רמת אליהו. קביעת המזוזה היום במינהלת החדשה שנפתחה היא סימן לבאות. אנו נמשיך לפעול על מנת לטפח את פני השכונה והלביא לשיפור ברווחת התושבים ברמת אליהו".

מנהל מינהלת רמת אליהו, דוד אלימלך: "אני מברך את ראש העיר שהחליט לשפר את פני השכונה ולהקים כאן מינהלת מיוחדת לשם כך. אנו נדאג לרכז כאן במינהלת את כל הנושא החברתי בשכונה ולתת מענה לפניות התושבים בכל שאלה שיפנו אלינו. אני מאמין שבשיתוף פעולה שלנו עם התושבים נצליח לשפר באופן משמעותי את פני השכונה שבמהלך השנתיים האחרונות התחילה לעבור שינוי מרשים".