בתחילת החודש, התקיים בבית הספר מקיף י"א ראשונים ע"ש אילן רמון, בניהולה של הגברת זהבה קירז'נר, משפט מבוים על ידי תלמידי כיתות ט' בבית הספר.
 
המשפט היה סופו של תהליך, במהלכו השתתפו תלמידי שכבת ט' בתכנית "מצילה", ללימודי משפט, בחסות המכללה למינהל.
 
במהלך השנה כולה, קבלו התלמידים הרצאות מסטודנטים למשפט במכללה למנהל בנושאי חוק אקטואליים כדוגמת: אלימות במקומות בילוי, עבירות מין, עבירות רכוש ושימוש בסמים. המשפט המבוים אותו קיימו התלמידים היווה בעצם סיכום לתהליך אותו קיימו במהלך השנה.
 
לשם ההכנה למשפט המבוים ערכו נציגי כתות ט' מבית הספר, מפגשים שבועיים "במכללה למינהל", ובהדרכתו של סטודנט למשפטים  הכינו התלמידים את המשפט המבוים שעסק בעיקרו בעבירות בין כתלי ביה"ס.
 
התלמידים מלאו תפקידים של סנגוריה, קטגוריה, עדים ותובעים  ולצורך הכרעת הדין הוזמנה שופטת מהחוג למשפטים ב"מכללה למינהל".
 
בסיומו של המשפט המבוים סיכמו התלמידים את התהליך כמהנה ופורה וביקשו להודות לכל הגורמים אשר ליוו אותם במהלך השנה עד קיומו של המשפט המבוים שהיווה את השיא של התוכנית עבורם.