באירוע, במעמד מנכ"ל משרד המדע פרץ וזאן, הציגו התלמידים לראש הסוכנות את פרויקטי המחקר שלהם, בהם: מחקר שבחן את הצמחייה והעיור של ראשון לציון מהחלל, מחקר שבדק את איכות הדשא במגרשי כדורגל באמצעות צילומי לוויין, מחקר שבחן את הצמחייה בתל אביב היום בהשוואה ללפני עשר שנים, מחקר שבחן כריתת יערות באינדונזיה באמצעות צילומי לוויין ועוד.

האירוע התקיים כחלק מאירועי העונה המצטלבת של ישראל-צרפת ועסק בלוויין הישראלי צרפתי "ונוס" לחקר הסביבה, שפותח על ידי סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע וסוכנות החלל הצרפתית ושוגר באוגוסט האחרון. בפתיחת האירוע הציגו התלמידים לראש סוכנות החלל הצרפתית, למנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע אבי בלסברגר ולראש תעשיידע חיים רוסו את הפרויקטים שלהם.

הקבוצה הראשונה ממקיף י"ב מעיין ראשון לציון בהנחיית דב רוסו, של התלמידים אריאל מובטחוב, גלעד יצחק, אופיר פרייזלר ודניאל בהג', הציגה מחקר שתיכננו על סביבת הכינרת כדי לבחון בה שינויי באמצעות עיבוד צילומי לוויין המשתמשים בטכנולוגיה של חישה מרחוק.

קבוצה שנייה של תומר לוי, עידן מנור וסתיו נחום, חקרו עיור ושינויים סביבתיים בעיר ראשון לציון במשך השנים בשימוש צילומי לוויין.

קבוצות נוספות עסקו בהשפעת רוחב הכנף על מרחק תעופת הדאון, חקר כרמים להפקת יינות באמצעות לווייני חישה מרחוק, חקר התפתחות ההשלכות החקלאות באיזור גבול עזה.

בסיום קיבלו התלמידים תעודות עבור הישגיהם בתכנית.