עיריית ראשון לציון, החברה העירונית וכותר ראשון, יזמו סקר מקיף בו התבקשו תלמידי בתי הספר בני הגילאים 10-16 לדווח על הרגלי הקריאה שלהם ולשתף בתחושותיהם והעדפותיהם אודות האופן בו היו רוצים לראות את פעילויות הספריות בעתיד ברחבי העיר.

64% מהמשיבים על הסקר במהלך חודשים אוקטובר-נובמבר 2015 היו תלמידים בחטיבות הביניים – 53% בנות ו-47% בנים. פיזור העונים היה שווה באופן יחסי בין חלקי העיר.

בני הנוער השיבו באופן מובהק (77%) על כך שלדעתם יש לקיים את פעילות הספריות בעיר. 21% השיבו שלדעתם אין צורך בספריות. רבע מהנשאלים השיבו כי הם לא יודעים לנקוב בשמה של הספרייה הכי קרובה למקום מגוריהם, והספרייה המוכרת ביותר לדבריהם היא "נווה אליהו."

עיקר אזורי הבילוי של הנוער על סמך הסקר הם הבית (36%), הקניון (29%) וחוגים (8%).

לשאלה עם מי אתה הולך בדרך-כלל לספרייה השיבו 30% "עם חבר", ו-28% השיבו כי הם הולכים לבד לספרייה. נתון מעניין נוסף מלמד על כך כי 21% מהמשיבים ציינו כי הם מגיעים לספרייה בלווי אחד ההורים.

רוב העונים (45%) אינם מגיעים כלל לספרייה, 19% מגיעים פעם בשנה, 18% ציינו כי הם מגיעים בממוצע פעם או פעמיים בחודש.

23% מהנשאלים ציינו כי יש צורך למקום ללמידה אישית בספריות, 18% ענו כי היו רוצים למצוא מקום ללמידה קבוצתית, 17% השיבו כי היו רוצים מקום לשימוש באינטרנט בתוך הספריות.

בני נוער נוספים ציינו כי היו רוצים להאזין בספריות להרצאות בנושאים עליהם אין דגש בבית הספר וחלקם ביקשו שתינתן בספריות עזרה בהכנת שיעורי בית ובעבודות.

תוצאות הסקר המלא יוצגו במפגש בין ראש העירייה, דב צור, לבני נוער ב-28 בדצמבר, כחלק ממפגש חשיבה שעיקרו: בני הנוער חושבים בראש חדש על רשת הספריות "כותר ראשון".