הפרס ניתן בטקס חגיגי בבית ציוני אמריקה בתל אביב בנוכחות השרים, מפקחי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, תלמידים והורים.העבודה נעשתה במסגרת יחידת בגרות במקצוע מדעי הסביבה, בהנחיית המורה ורכזת המגמה, יהודית צור .
 
האקוטופ הוא עבודת חקר סביבתי, לתלמידי הרמה המוגברת, הכוללת התייחסות להיבטים סביבתיים, בהיקף של 1 יחידת לימוד. התלמידים חקרו את השפעת הפיתוח העירוני על תפוצת מינים פולשים בחולות מערב ראשון לציון, אשרמאופייינם בבנייה מואצת בשני העשורים האחרונים.
 
שכונות רבות ומתחמי בילוי נבנים באזור ומאיימים על מגוון המינים המיוחד לחולות.עבודה זו זיכתה את בית הספר בשלושה פרסים: פרס מאוניברסיטת בן גוריון, פרס "חוקרים סביבה" מטעם מכון דוידזון  ומלר"ז  ו"פרס השרים".בבית הספר מקיף ח' קיימת מגמת מדעי הסביבה והתלמידים שותפים למחקר ולעשייה חברתית  סביבתית פעילה, וזוכים כמסורת בפרס, זו השנה השלישית.עיריית ראשון לציון מצרפת יישר כח על העשייה, ההישגים ומינוף נושא איכות הסביבה בבתי ספר.
 
יפעת מאירוביץ יפת, חברת מועצת העיר: "אנו גאים בשני ועומר על עבודתם הסביבתית. מגמת איכות הסביבה במקיף ח' בהנחיית יהודית צור הינה מגמה מובילה, שיש הרבה ללמוד מפעילותה. אנו מברכים אותם על הזכייה ומבטיחים להמשיך בפעילות סביבתית ענפה במסגרת הפעילות העירונית".