בשנים האחרונות, חלו שינויים חיוביים בכל הנושא של אופן הדיווח לגבי התשלומים של תכניות הפנסיה של העובדים. מה חשוב לדעת באשר לחובות המעסיק ובכלל בכל הקשור לדיווח למוצרים הפנסיונים השונים? המשיכו בקריאה ותגלו.

תקנות חדשות

למעשה, החל מפברואר 2016, מעסיקים שמעסיקים יותר ממאה עובדים, צריכים לדווח על הפקדות לתכניות פנסיוניות באמצעות ממשק מעסיקים. הדיווח נעשה באופן אחיד ודיגיטלי. מה שהופך את התהליך כולו ליעיל, מהיר וקל עבור כל הגורמים המעורבים בו.

מעסיקים נוספים המחויבים בתקנות החדשות

החל מפברואר 2017 ו-2018, גם מעסיקים המעסיקים 50 עד 100 עובדים או 21 עד 49 עובדים, נדרשים לדווח על פי התקנות החדשות. יתרה מזאת, החל מפברואר 2019, גם מעסיקים המעסיקים עד 20 עובדים, ידרשו גם הם בדיווח החדש. כאן נזכיר שלגבי מעסיקים המעסיקים עד 5 עובדים, יש פטור מדיווח כזה. זאת בהנחה והם עובדים במספר תנאים המפורטים בתקנות החדשות.

המסלקה הפנסיונית

אגב, מלבד דיווח באמצעות ממשק מעסיקים, המעסיק גם יכול לבחור לדווח באמצעות המסלקה הפנסיונית. גם כאן מדובר על שירות דיגיטלי. באמצעות שירות זה, ניתן לבצע פעולות בחסכונות הפנסיוניים.

נקודות שיש להתייחס אליהן באשר לדיווח בתכניות פנסיוניות

את הדיווח, המעסיק נדרש להזין מיד לאחר ביצוע ההפקדה בפועל.

יש לשים לב שסכום ההפקדה יהיה זהה לסכום המדווח בקובץ של ממשק המעסיקים. כך במקרה ומדווח סכום לא נכון או שלא מועבר דיווח כלל – אז המעסיקים צפויים לקנסות.

הדיווח יכלול פרטים הנוגעים להפקדה עצמה. אלו כוללים פרטים כמו, שם המעסיק, פרטי איש קשר, סכום ההפקדה, אופן הפקדת התשלומים וכו'. כמו כן, יש לכלול גם את פרטי העובד. אלו כוללים את שם העובד, תעודת זהות, פירוט תשלומים פטורים ממס, פירוט תשלומים שאינם פטורים וכו'.

ביטוח פנסיוני – מה חשוב לכם כעובדים ומעסיקים לדעת?

לכל עובד יש ביטוח פנסיוני. העובד יכול לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני אליו הוא רוצה להשתייך (כלומר, קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

העובד גם זכאי לבחור את הגוף הספציפי אליו יופרשו הכספים ובו ינוהל הביטוח הפנסיוני שלו.

העובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואין באפשרותו למנוע את ניכוי החלק שלו בהפרשות מתוך השכר.

אם העובד הגיע לגיל פרישה והוא ממשיך לעבוד, הוא יהיה זכאי להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני.

חובת הפרשת סכומים לביטוח פנסיוני חלה על עובד שמלאו לו 21 או עובדת שמלאו לה 20 שנה.

במידה והעובד התפטר או פוטר, הוא זכאי לביטוח פנסיוני עד לסיום עבודתו, כולל במהלך התקופה של ההודעה המוקדמת על פיטורים.