חקירה כעד או כחשוד

אם זומנת לחקירה מצ"ח כעד הינך מצופה להשיב על שאלות החוקרים ולשתף פעולה על מנת לבסס את תיק החקירה כנגד החשוד במעשה. יחד עם זאת הנחקר כעד לא מחויב לענות על שאלות שעלולות להפליל אותו עצמו. במקרה שהינך נחקר כחשוד על החוקרים לציין כי אינך חייב לענות לשאלותיהם וכי הנחקר יכול לשמור על שתיקה. במקרים כאלו ישתמשו החוקרים בתרגילים פסיכולוגיים ואחרים על מנת שהחשוד יודה במעשה או ימסור מידע שיוביל להפללה.

התייעצות עם עורך דין

לעיתים מצ"ח מזמינה לחקירה מבעוד מועד וכך יכול הנחקר הפוטנציאלי להתכונן לחקירה ולהתייעץ מראש עם עורך דין. מכיוון ששאיפת החוקרים היא שהנחקר יגיע מופתע ולא מוכן רבות הפעמים כי החקירה נערכת ללא התראה מראש, כך מגיעים שוטרים למשל לבסיס החייל ומודיעים לו כי הינו חשוד בעבירה ומעוכב לצורך חקירה. החוקרים ינסו לנצל את הבלבול, המבוכה וחוסר הנוחות של החייל ומייד לנסות להוציא מידע שיביא להפללה. לכן כדאי לנחקר לא לדבר עם אף אדם, בין אם שוטר צבאי או הלבוש באזרחי (ייתכן כי מדובר בשוטר סמוי) ולדרוש כי יאפשרו לו להתייעץ עם עורך דינו. כדאי לנחקר להבהיר כי הוא מעוניין לשתף פעולה בחקירה ולא לשמור על זכות השתיקה אך הוא עומד על זכותו לקבל ייעוץ משפטי לפני כן. עוד יש לדעת כי בכל מקרה לאחר 24 שעות, במקרה והשוטרים מעוניינים להמשיך את החקירה, הם מחויבים להביא אותך בפני שופט להארכת מעצר – לכן דע כי הזמן דווקא עובד לטובתך ונגד החוקרים. בנוסף זכור כי אתה רשאי לבחור את עורך הדין שישרת אותך וכדאי להיעזר בכזה המומחה בטיפול בדין הצבאי.

כיצד יכולים חברים ובני משפחה לסייע לנחקר

אם נודע לאחד מבני המשפחה כי קרובו עוכב לחקירה עליו לפעול במהירות שכן הלחץ בו שוהה הנחקר מקשה עליו להתמודד כהלכה עם המצב. על בן המשפחה לפעול בדומה לנחקר ולסייע לו לקבל ייעוץ משפטי בהקדם האפשרי. אם ניתן כדאי לברר היכן שוהה הנחקר, מתי בדיוק עוכב ומדוע וכן לתזכר אותו כי אל לו לדבר עם החוקרים עד אשר יתייעץ עם עורך דין. גם אם בן המשפחה משוכנע כי הנחקר חף מפשע ועיכוב החקירה אפילו מקורו בטעות כדאי לפעול כך. התייעצות עם עורך דין אינה מהווה אינדיקציה לאשמה כלשהיא ומדובר בזכות שעומדת לכל אדם – נצלו אותה בחוכמה ולמען חירותכם.