בפולקלור הארצ-ישראלי מסופר רבות על התקופה הזו שבה מתרבים העננים המקטינים את עצמת השמש, האוויר מתחיל להיות רווי בלחות, הטל מרווה את האדמה במים.

כל הסימנים הללו גורמים לחצב לחוש שקורה משהו, והוא מתחיל את פריחתו כמובן שמזג האוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם ולח, אבל הטבע חושב כנראה אחרת.

אמנם לימדו אותנו בבית הספר שפריחת חצבים מסמלת את הסתיו, ואולם החצבים, כנראה לא השתתפו בשיעור הזה.

יונתן פרנקל

איש הטבע ומדריך הטיולים

050-7155548

בתמונה: חצבים בסוף פריחתם, השבוע.

צילום: יונתן פרנקל