כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין, עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 25-29 באוכלוסייה היהודית מ-28% בסוף 1970 - ל-65% בסוף שנת 2011. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 25-29 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.

גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה בשנת 2011 בישראל היה 27.7 (28.1 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה עמד על 25.0 (25.9 בקרב היהודיות). בהשוואה, בשנת 1970 עמד גיל זה בקרב החתנים על 25.0 (הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב היהודים). באותה שנה עמד הגיל הממוצע של כלות שנישאו לראשונה על 21.7 (21.8 בקרב הכלות היהודיות).

כשליש בלבד ממקרי הנישואין בחו"ל שדווחו למרשם האוכלוסין בשנת 2011 גם נערכו בשנה זו. 41% (5,226) מקרב הרשומים במרשם האוכלוסין שנישאו בחו"ל היו עולים מברית המועצות לשעבר, שעלו לישראל משנת 1990 ואילך.

כשליש (32%) מהזוגות שנישאו בחו"ל ודווחו ב-2011 היו של חתן יהודי עם כלה שאינה רשומה במרשם האוכלוסין (ולכן לא קיים מידע לגבי דתה). 21% (1,810) ממקרי הנישואין בחו"ל שדווחו למשרד הפנים ב-2011 נערכו בארה"ב, 20% (1,742) בקפריסין, 17% (1,457) בצ'כיה, 16% (1,407) בברית המועצות לשעבר, 3% (303) בקנדה ו-3% (290) נוספים נערכו בצרפת.

קרדיט: אהוד כהנים forbs