shuterstok

מתי נדרש לבצע צילום של קווי הביוב?

רכב הביובית מכיל גם אמצעים לביצוע צילום קווי ביוב, הנדרשים כאשר ישנו חשד לקיומה של תקלה במעמקי מערכת הביוב. לעיתים ברור מהו מקור הבעיה -למשל בבתים פרטיים, כאשר ניכר כי קיימת סתימה בשל עלי שלכת שחוסמים את פתח הביוב. אולם במערכות עירוניות מורכבות, קשה להבין על פי מבט אחד או שניים מה גרם לבעיה ועוד יותר מסובך זה להגיע למקום שבו נעשה הנזק האמיתי. הצילום עצמו מתבצע באמצעים חדשניים מאוד, כאשר ההחדרה של המצלמה נעשית בשילוב עם סיב אופטי המחובר גם לגלאי. באופן כזה, ניתן להבחין גם ממרחק בחלק הפנימי של צינורות הביוב ובכך למצוא את המיקום של הפיצוץ, הסדק או הסתימה שמייצרים את התקלה במערכת הביוב כולה.

מדוע חשוב לצלם בצורה מקצועית ובזהירות?

חשוב לבצע צילום יסודי ומדויק, בכדי שלא לפספס את המקום הספציפי שבו קיימת בעיה. המטרה של הצילומים הללו, היא בכדי שאנשי האינסטלציה יקבלו מידע מלא ורלוונטי באשר לתקלה, מה שיאפשר להם להעניק לה את הפתרון המתאים ביותר. כאשר נעשה שימוש במצלמה מתקדמת ומתכווננת, כזו שיכולה לתת נקודת השקפה פנימית של המערכת, אנשי המקצוע המיומנים יודעים כיצד יש לטפל ומתאימים את הפתרונות הרלוונטיים. המצלמה המשוכללת יכולה לנוע בסיבוב מלא, קדימה ואחורה, כך שהיא למעשה מאפשרת לאיש המקצוע לקבל את כל האינפורמציה הדרושה לו בכדי להתחיל לעבוד. רז אינסטלציה מזמינים אתכם להתקשר בכל תקלה הדורשת טיפול של מומחים ומעניקים שירותי ביובית וצילומים של קווי ביוב בעת הצורך, לטיפול יסודי בכל תקלה.