הכרה והוקרה למוזיאון ראשון לציון.  הספרייה הלאומית של ישראל, במימון אגף מורשת במשרד ראש הממשלה, בחרו להנגיש לכלל הציבור את הארכיון המפואר של המוזיאון העירוני. במסגרת ההסכם שנחתם לאחרונה, יעברו כ-700,000 מסמכים הסטורים, המתעדים את הקמת המושבה, התפתחותה ותרומתה להתפתחות המדינה וסמלי הלאום, תהליך סריקה ויעברו למערכת ממוחשבת. חומרי הארכיון יקוטלגו ויונגשו לקהל הרחב בראשון לציון ומחוצה לה, ובדרך זו ישמרו החומרים ההיסטוריים לדורות הבאים.