כ-1.8 מיליארד ₪. זהו תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2018, עלייה של כ-87 מיליוני ש"ח מתקציב 2017, המשקפת תוספת של כ -5%. החינוך ימשיך גם השנה לקבל תוספת משמעותית בהיקף 27.5 מיליון ש"ח דבר שמזניק את ההשקעה בתלמיד ל- 4500 ש"ח. רק לפני כעשור עמדה ההשקעה לתלמיד על 1600 ש"ח בלבד. מדובר איפוא בזינוק של כ-280% תוך עשור. בעירייה מסבירים כי קיים קשר ישיר בין הגדלת תקציב החינוך לנתוני מערכת החינוך בעיר. כך, למשל, בשנים אלו שבה הוגדלה ההשקעה בחינוך, עלו גם נתוני הזכאות לבגרות, כך שראשון לציון עומדת בצמרת הערים הגדולות בזכאות לבגרות. מנגד, רושמת העיר גם את נתוני הנשירה הנמוכים ביותר. יש לציין כי במקביל להגדלת ההשקעה העירונית, נרשמה דווקא ירידה בשיעור השתתפות משרד החינוך במימון חלקו, מ- 60% ל 55%.

לצד החינוך, גם הרווחה, התרבות והקהילה זוכים להגדלת התקציב וזאת על רקע שני מרכיבים עיקריים: סבסוד עירוני של מחירי הצהרונים במאה ש"ח לכל ילד לכל חודש, כ-1,000 ש"ח בממוצע לשנה לכל ילד, ובכניסתה של תוכנית ניצנים בצהרונים, הכוללת, בין היתר, הארכת יום הלימודים לגילאי 3-8 במוסדות החינוך. סה"כ חל גידול של כ-18 מיליון ש"ח בסעיף הרווחה.

יש לציין, כי גם השנה, המשיכה העירייה במדיניות הגדלת ההנחות בארנונה לתושבי העיר. מדובר בהרחבת הנחות בארנונה בארבע קטגוריות, בהיקף של כ-1.3 מיליון ש"ח.

לכתבות הכי מעניינות בראשון לציון – הצטרפו לפייסבוק שלנו

עיריית ראשון לציון מצליחה להגדיל את התקציב העירוני בחמישה אחוז מדי שנה הודות לתוכניות התייעלות ויזמות. כך, למשל, תחל העירייה להפעיל השנה תחנה למחזור פסולת בניין שצפויה להוביל להכנסות של כ - 7 מיליון ש"ח בשנה.

בעירייה צופים כי הכנסות העירייה מארנונה בשנת 2018 יגדלו ב- 46.9 מיליוני ש"ח. זאת לאחר שבשנת 2014 השלימה העירייה מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה לתושבים שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון ש"ח בארנונה. למרות זאת הארנונה מהווה כ-55% מסך התקציב.

המאפיין הבולט של תקציב 2018 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר, תוספת של כ-40 מיליוני ש"ח, הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק, מעליית שכר המינימום ומתוספת משרות ייעודיות בתחום החינוך.

מ"מ ראש העירייה, מוטי עג'מי, אמר: "התקציב שאישרנו מאפשר לעירייה להמשיך לצמוח ולהצעיד את העיר קדימה. הגדלת ההשקעה בחינוך מבטאת את המחוייבות שלנו לדור העתיד. ראשון לציון נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה וזה בא לידי ביטוי בכל העשייה העירונית. אנו ממשיכים כל העת להציב את התושב במרכז, לפעול על מנת להעלות את רמת השירותים לתושבים, להשקיע יותר בחינוך, בתרבות, ברווחה, בסביבה ובכל תחומי החיים, על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים בעיר".

צילום: עיריית ראשון לציון