בתחילת חודש מאי 2017, דב צור, ראש עיריית ראשון לציון , הנחה את צוות המטה לפעול לגיבוש תיקון חקיקה נרחב (רפורמה) בכל הנוגע לשעות פתיחת עסקים. עבודת המטה בנושא החלה זמן רב לפני מתן פסק הדין בבית המשפט העליון. בקרוב יגובש נוסח סופי ויועלה לאישור מועצת העיר.

בשלב זה לא ניתן לדעת האם יעבור החוק המכונה "חוק המרכולים" בכנסת, ואם יעבור – באיזה נוסח. מנוסחים שהגיעו לעירייה, נראה שחוק המרכולים לא צפוי לשנות את הסטאטוס קוו, והוא יעסוק רק בעסקים כגון מרכולים או עסקים מסחריים אחרים. בתי עסק הנוגעים לבילוי בימי המנוחה, הוחרגו מנוסחי החוקים שבידי העירייה. מאחר ובראשון לציון פועלים בשבת מעט בתי עסק, השפעתו של החוק תהיה מועטה.

גורמים בעירייה אמרו כי התהליך יעשה תוך התחשבות ברגשותיהם כל הגורמים במטרה לשמר את צביונה של העיר ולאפשר לכלל תושביה לחיות בהתאם לדתם, אמונתם, צרכיהם וברצונותיהם, ברוח הסובלנות המאפיינת את העיר.