הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על נשירת תלמידים לשנת הלימודים תשע"ו במעבר לתשע"ז, מהם עולה כי גם השנה, לראשון לציון אחוז הנשירה הנמוך ביותר מבין שבע הערים הגדולות בישראל. גם בקרב 15 הערים הגדולות, ראשון לציון במקום הרביעי בארץ. שיעור הנשירה עומד על 0.65% בלבד, כאשר מטבע הדברים בנים נושרים יותר מבנות.

לסיפורים הכי מעניינים בראשון לציון – הצטרפו לפייסבוק שלנואל מול נתונים מעודדים אלו, ראשון לציון ניצבת במקום הראשון בקרב הערים הגדולות גם בצד השני של המפה- הזכאות לבגרות. אחוז הזכאות לבגרות בעיר עומד על 76.6% בקרב הלומדים בעיר. כמובן שאחוז הזכאות המתייחס למתגוררים בעיר גבוה יותר. למעשה מתוך 12 מקיפים בעיר, חצי מהם מציגים נתונים מרשימים של למעלה מ-90% זכאות לבגרות, כאשר שניים מהם עברו את ה-98% זכאות. בנוסף, ראשון לציון מככבת בתכנית "לתת חמש" של משרד החינוך שמטרתו לעודד תלמידים לגשת לחמש יחידות במתמטיקה. רק בשנה האחרונה 25% מתלמידי י"ב במערכת החינוך בעיר נבחנים בחמש יחידות מתמטיקה וזאת לעומת 17% בשנה שעברה. זו העלייה הגבוהה ביותר מקרב הערים הגדולות בישראל.

בעיריית ראשון לציון מסבירים את ההישג בראש ובראשונה בהצבת יעד ברור למערכת: העלאת ההישגים, לצד השקעה עירונית ותוספת משאבים דרמטית שנעשתה בשנים האחרונות. במהלך השנים הללו עלתה ההשקעה העירונית בחינוך בעשרות מיליוני שקלים, ההשקעה העירונית בכל תלמיד עלתה בלמעלה מפי שניים - מ-1,600 שקלים בשנת 2007 ליותר מ-4000 שקלים בשנת הלימודים האחרונה. בעירייה מסבירים כי המגמה צפויה להימשך גם בשנים הקרובות. בנוסף, נבנו מסגרות לחיזוק תלמידים מתקשים, בין השאר, הופעלה תכנית לימודים מיוחדת לתלמידים שנכשלו בעבר במבחני הבגרות, וכן, ניתנו שעות תגבור מיוחדות לעניין.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, אמר: "ההישג הזה הוא לא רק מספרים, מדובר במאות נערות ונערים שתהיה להם בגרות ותהיה להם נקודת פתיחה טובה לחיים. הצבנו יעד ברור, הפנינו אליו את כל המשאבים והיום, שמונה שנים אחרי, אנחנו ראשונים בזכאות לבגרות וזאת לצד נתוני נשירה נמוכים, העקשנות משתלמת. זה הזמן להודות לשותפים ולשותפות – למחזיקת תיק החינוך, פרופ' תמי רונן, לחברת המועצה, הגב' מיכל קלדרון, מחזיקת תיק חינוך ממלכתי דתי בעיר, למנכ"ל העירייה, חיים גליק, לראש מינהל חינוך, ד"ר שוש נחום, למנהלי האגפים בחינוך, למפקחי משרד החינוך העובדים בשיתופי פעולה יום-יומיים עם מינהל החינוך, ומעל הכל למנהלות והמנהלים המדהימים שלנו ולכל אנשי ההוראה בעיר על הרצף החינוכי יסודי-על יסודי."

תמונה מצורפת. צילום עידן גרוס