לאחר בחירתו של הירש למפכ"ל עלתה טענה שלפיה חברה בבעלותו זכתה במכרז לפינוי מוקשים מרצועת החוף בראשון לציון שבה התקיימו בעבר אימונים צבאיים. עלות הפרויקט, שתוקצב על ידי העירייה, מוערכת ביותר מ-13 מיליון שקל.

תגובת עיריית ראשון לציון לאירוע:"בבדיקה ראשונית שקיימה העירייה עם הפרסום בתקשורת נמצא כי העירייה פעלה באופן תקין וכי כל ההחלטות שנתקבלו אושרו על ידי ועדת המכרזים ומועצת העירייה פה אחד. אף על פי כן, הוחלט להעביר את הנושא לבדיקה יסודית של מבקרת העירייה. העירייה משתפת פעולה עם חוקרי המשטרה ככל שתדרש".