קינסטליך הציע להעלות את הנושא לסדר יומה של הנהלת ההתאחדות ולדון בדרכי ענישה אפשריות לכל קבוצה שתעסוק בהפרת הסטטוס קוו הקיים בכדורגל הישראלי. 
 
קינסטליך: "לא זכור לי שקבוצה כדורגל ערכה טקס לטוטו או להתאחדות לכדורגל או לכל גוף ממשלתי שנתן לה תקציב/ סיוע, לא יתכן שיערכו טקסים לאנשים או גופים שיוצאים נגד מדינת ישראל , במיוחד בתקופה האחרונה שמנו לב כמה חשוב להיות מאוחדים, שנדע לשמור על הסטטוס קוו הקיים .הגיע הזמן לשנות ולא לחפש פילוג זה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב. הכדורגל וכל ספורט צריכים להיות מחברים וליצור דו קיום".