ניידות שהגיעו למקום פגשו בקורבן קטין, פצוע בראשו שהספיק למסור כי חשוד ניגש אליו יחד עם עוד מספר חברים שלו והנ"ל התנפלו עליו במכות, נתנו לו אגרופים לפנים, בעיטות, סטירות זרקו עליו בקבוקים, הפילו אותו על הקרקע והמשיכו להכות בו.
בשלב מסוים אחד החשודים שאל אותו איפה הטלפון שלו ודרש שיביא לו אותו, הקורבן סיפר כי הטלפון נפל לו מהמכות ונלקח ע"י החבורה. לאחר מכן נמלטו מהמקום.

כעבור מספר דקות אותרו בסריקות שערכו השוטרים ברחוב הסמוך מספר נערים העונים לתיאור, השלושה קטינים נעצרו והובאו לחקירה בסיומה נכלאו ויובאו בפני שופט.