בנוסף, מואשם אשתר גם בעבירה של שיבוש מהלכי משפט. הרקע לרצח - נקמה על קטטה שפרצה בין הנרצח לנאשמים.