צוות של מגן דויד אדום העניק לו טיפול ראשון והעבירו לבית החולים אסף הרופא. המשטרה מעריכה שמדובר באירוע פלילי.