אזרח שראה את הסיטואציה דלק אחר החשוד עצר אותו לקח ממנו את הטלפון וניסה להחזיק אותו אך לא הצליח החשוד נמלט ללא המכשיר שגנב .

ניידות שהגיעו למקום איתרו את החשוד על פי תיאור.. בחקירה הכחיש כל קשר לאירוע , בסיום הועבר לבית המשפט לצורך הארכת מעצר .