עונשי מאסר למעורבים בשוד של תחנת דלק בראשון לציון - בית משפט המחוזי מרכז גזר עונשי מאסר  בפועל על שני תושבי ראשון לציון שהורשעו במערבות בשוד מזוין  של תחנת דלק בעיר.

נאשם אחד נדון ל-48 חודשי מאסר בפועל והנאשם השני נדון ל-24 חודשי מאסר בפועל .