ב- 3/11 בשעה 00.40 שני קטינים בני 16 הלכו ברח' יצחק רבין וכשחצו את הכביש נעצר לידם רכב עובר.
 
מהרכב ירדו שני חשודים תחקרו את השניים ואחד מהם ביקש שיחה מהפלאפון של המתלוננים . אחד המתלוננים
הביא לחשוד את הפלאפון שלו ואז החשוד שלף חפץ חד ואיים על המתלונן השני ודרש גם את הפלאפון שלו.
 
המתלונן השני מסר לו את הפלאפון שלו והחשודים נמלטו מהמקום.
 
נערכו סריקות אחר חשודים ללא תוצאות החקירה נמשכת.