החשוד שהבחין בשוטרים החל לברוח ,התפתח מרדף קצר והחשוד נעצר. החשוד היה שיכור לחלוטין , הובא לתחנה, המחשב נתפס, נגבתה עדותו של בעל המוסך שמסר כי נגנב מהמשרד גם מכשיר פלפון .

המכשיר הגנוב נתפס ברשותו של החשוד. לאחר שהחשוד התפקח הוא נחקר והודה בהתפרצות ובגניבה ובגרימת נזק

החשוד נכלא בסיום החקירה ויובא במוצ"ש לפנישופט תורן לדיון בהארכת מעצרו.