בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר פשרה בתביעה ייצוגית נגד עיריית ראשון-לציון, שהוגשה על-ידי אזרחים ששילמו לעירייה היטל השבחהעל-פי שומות שהופחתו על-ידי שמאי מכריע או ועדת ערר, והסכומים ששולמו ביתר הושבו להם ללא ריבית.

בעוד העירייה הייתה גובה ריבית פיגורים מהחייבים - כאשר הייתה צריכה להשיב כספים שנגבו ביתר, לא הוחשבה הריבית על כל התקופה, עד שקיבלו הזכאים להחזר את הסכום חזרה.

מעבר להסכם הפשרה הנקודתי שהושג במקרה זה, הועבר פסק הדין של השופט פרופ' עופר גרוסקופף גם לעיון היועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי של משרד הפנים, כדי שאלה ישקלו האם אין מקום ליזום תיקון חקיקה, אשר "יבהיר אחת ולתמיד את סוגיית החיוב בתשלום ריבית בגין היטלי השבחה ששולמו ביתר", כך על-פי פסק הדין.

עיריית ראשון לציון- צילום: אבי קקון

מדובר בתביעה ייצוגית שעסקה בשאלה מהו המועד שבו צריכה לשלם רשות מקומית ריבית פיגורים בגין גביית היטלי השבחה ביתר, לאחר שגביית היתר נוצרה בעקבות קבלת ערר על החיוב בהיטל השבחה.

במקרה בו דן בית המשפט, משפחה מכרה נכס בשנת 2009 וחויבה על-ידי הרשות לשלם היטל השבחה בסך כ-245 אלף שקל. בעקבות ערר שהגישה המשפחה, הופחת הסכום בכ-84 אלף שקל. מיד לאחר קבלת הערר ומספר חודשים טרם התקבלה ההחלטה, השיבה העירייה את הכסף למשפחה ללא ריבית פיגורים.

בתביעה הייצוגית ביקשו התובעים הייצוגיים ועורכי דינם, מיכאל רוזן ושלומי ברקאי ממשרד מיכאל רוזן העוסק במיסוי מוניציפלי, לחייב את העירייה לשלם ריבית גם על הסכומים שגבתה ביתר.

בהסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, העירייה הסכימה ליטול על עצמה התחייבות לתשלום ריבית ביחס לסכומים שגבתה כהיטלי השבחה ביתר, בלא שיהיה צורך בניהול הליכים משפטיים מצד כל אזרח בנפרד.

במסגרת התביעה נתבעה העירייה לשלם לתובעים הייצוגים ריבית בסך של 15 אלף שקל (המחושבת לפי 9% לשנה), וכן לשלם ריבית בשיעור של 9% לשנה לכלל האזרחים אשר הושבו להם סכומים ששולמו כהיטל השבחה ללא ריבית.

בהמלצת השופט פרופ' עופר גרוסקופף, הגיעו הצדדים להסכם לפיו העירייה תשיב סכומים שגבתה כהיטל השבחה ביתר בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה החל מיום התשלום ועד ל-30 יום מיום קבלת ההחלטה במסגרתה הופחת החיוב בהיטל השבחה, והחל ממועד זה תשלום ריבית בשיעור של 9% לשנה.

לאחר שבאת-כוח היועץ המשפטי לממשלה הודיעה כי אין לה התנגדות להסכם, ולאחר שלא התקבלו התנגדויות מצד חברי הקבוצה המיוצגת להסכם, בית המשפט אישר את ההסכם.

קרדיט כתבה- אודי חודי "כלכליסט"