במהלך השנה, מתקיימים סיורים שלהשיטור העירוני לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסירתם לידי המשטרה. בשיתוף פעולה של שני הגורמים, נתפסו בשנה האחרונה בשטח העיר 108 שוהים בלתי חוקים ו-14 מעסיקים.

בחברה לביטחון מוסרים עוד כי חלק ניכר מהשב"חים נתפסים באתרי בנייה בעיר, חלקם באזורים מסחריים. ברוב המקרים מדובר בתושבי יהודה ושומרון המחזיקים בתעודות זהות ישראליות מזויפות ובמקרים בודדים נמצאו בכליהם תעודות זהות ירדניות. הם לנים באתרי הבנייה או באזורים נטושים שמייעדים להם המעסיקים. בחברה יודעים לספר עוד כי היו מקרים שהשב"חים נתגלו כמבוקשים על ידי השירות הביטחון הכללי.

מוטי נחמני, מנכ"ל החברה לביטחון מוסיף: "בפעילות נחושה ומשותפת עם המשטרה אנו מצליחים לשים ידינו על שוהים בלתי חוקיים בתחומי העיר ובכך לצמצם את כדאיות השוהים להיכנס לעיר. אנו למודי ניסיון כי בין השוהים שנתפסים ישנם גם מבוקשים שעלוליםלהיות מסוכנים ברמה הביטחונית. במסגרת תפקידנולהבטיח את שלומם ואיכות חיי התושבים נמשיך ליזום סיורים באזורי בנייה בעיר ובמקומות מועדים נוספים."