השוטרים פנו לחשוד שסירב להזדהות, קילל אותם ודחף גםאת השוטר. החשוד יליד 84 נאזק ובתחנה דפק לעצמו את הראש בקיר ובעט בדלת. בחקירתו הכחיש את רוב החשדות המיוחסות לו.
 
בגמר החקירה נכלאויועבר בבוקר לבימ"ש פתח תקווה להארכת מעצר.