בעקבות פלישה של חסר בית שנהג ללון בבית העלמין הצטברה במקום פסולת רבה ורהיטים שבורים; על אף שהשטח נמצא בבעלות חברה קדישא, מרגע שנודע הדבר הורה ראש העירייה למנכ"ל החברה לביטחון לדאוג לפינוי המקום; החברה לביטחון טיפלה בבעיה, הפולש פונה, הפסולת נוקתה והנושא יישאר במעקב
 
בשבועות האחרונים נודע לראש העירייה, דב צור, כי בבית העלמין "גורדון" במזרח העיר, שוכן חסר בית אשר מזהם את המקום בפסולת רבה, רהיטים שבורים וישנים, עושה את צרכיו במקום וכדומה. מייד עם היוודע הדבר פנה ראש העירייה למנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי, מוטי נחמני והורה לו לדאוג לפינוי הפולש מהמקום.
 
סגן מנהל האגף לסיור ושיטור, מוטי זייתון ו-2 פקחי יחידת איכות הסביבה של החברה שהתלוו אליו, דאגו לפינויו של הפולש וגיבו את כל פינוי הזבל על ידי חברה קדישא.