פיקוד העורף יערוך היום ניסוי צופרים באזור מרכז. בשעה 11:05 תישמע צפירה עולה ויורדת למשך כ-90 שניות ביישובים הבאים: גן שורק, נטעים, פלמחים וראשון לציון.

במידה ותופעל אזעקת אמת תישמע צפירה נוספת לאחר מכן.