יוסף קיסרא, שהיה מנהל סניפי הביטוח הלאומי בראשון לציון, ברחובות, בקריית מלאכי ובקריית גת, הורשע בהטרדה מינית כלפי שבע בנות שירות לאומי שעבדו בסניפים אלו. בית המשפט המחוזי מרכז דחה (17.4.12) את בקשתו של קיסרא לבטל את הרשעתו, למרות שמתח ביקורת על מספר אמירות מיותרות בפסק דינו של בית משפט השלום. קיסרא נדון לשישה חודשי מאסר על תנאי וחויב לפצות כל מתלוננת ב-3,000 שקל.

השופטים מנחם פינקלשטיין ועופר גרוסקופף קבעו בדעת רוב, כי מעשיו של קיסרא היו חמורים משום שנעשו לאורך זמן (חצי שנה) וכלפי שבע מתלוננות שכולן בנות דתיות המקפידות על דיני הצניעות. פינקלשטיין אומר:

"המערער הורשע בעבירה של הטרדה מינית, לאחר שהודה כי במעשיו, שפורטו בכתב האישום, התמקד במיניותן של המתלוננות. הווה אומר, החיבוקים, הנשיקות במצח ובלחי, הליטופים במקומות שונים בגוף - בראש, בשיער, בלחי, בכתף - לכל אלה היה צביון מיני, והמערער היה מודע לכך... דברי המערער, ששלל היבט מיני במעשיו, אינם עולים בקנה אחד עם הודאתו ועם דברי החרטה שהשמיע.

"שנית, המעשים נעשו, כהודאת המערער, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, שהרי מדובר בבנות שירות לאומי צעירות שהוצבו בסניפי הביטוח הלאומי והיו כפופות שם למערער. כמו-כן, פער הגילים בין המערער לבין שבע הצעירות הוא גדול... החשוב ביותר בענייננו, ריבוי המעשים וריבוי הקורבנות מכריעים לדעתי בפרשה זו, ואינם מאפשרים את ביטולה של ההרשעה".

פינקלשטיין מעיר, כי בית משפט השלום שגה בהערכת המסוכנות המינית הנובעת מקיסרא ובאומרו שהוא לא קיבל טיפול, וטעה באומרו שקיסרא התעלם מבקשת בנות השירות שיחדול ממעשיו. ואולם, הוא אומר, בכל אלו אין די כדי להצדיק את הצעד הנדיר של הימנעות מהרשעה.

השופט רמי אמיר סבר, בדעת המיעוט, שיש לבטל את ההרשעה בשל עברו הנקי של קיסרא ובשל שורה של טעויות עובדתיות שנפלו בפסק דינו של בית משפט השלום. עוד ציין, כי מדובר בעובד סוציאלי שפרנסתו תקופח ואשר בגילו (57) יתקשה מאוד למצוא עבודה חלופית.
 
קרדיט: איתמר לוין news1.co.il