במסגרת מדיניות ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, לשיפור וייעול מתמיד של התנהלות העירייה מול תושבי העיר, מטמיעה העירייה את מערכת ActionBase לניהול ומעקב אחר משימות ותהליכים חוצי ארגון בעיריית ראשון לציון. בעיריית ראשון לציון כ-1,400 עמדות מחשב אשר מנהלות את השירותים המוניציפאליים של 248 אלף תושבים.

המערכת מאפשרת לעקוב אחר תהליכים ארגוניים, שבדרך כלל מנוהלים באמצעות תכתובת דואר אלקטרוני, דוחות אקסל ומסמכים רבים וגורמים לעומס מידע, חוסר יעילות ולאי עמידה ביעדים. המערכת מאפשרת למנכ"ל ולראש העירייה לראות את היכן עומדות ההנחיות שנתנו, מהי רמת הביצוע והיכן הפערים. כמו כן, המערכת מאפשרת להנהלת העירייה לייעל את שיתוף המידע בין כל הגורמים המעורבים בתהליך בארגון ומחוץ לו ומספקת למנהלים סטאטוס עדכני ושקיפות מלאה בכל שלב, ובכך משפרת את מוטת השליטה של המנהלים בארגון.

קודם להטמעת המערכת, תיעוד הישיבות והתהליכים בעירייה נעשה באופן ידני. היישום החדש יקל על מנהלים ועובדים בעירייה לבצע ניהול ומעקב משימות באופן ממוחשב ויעיל, תוך שליטה ובקרה גם על תהליכים חוצי ארגון.
ראש עיריית ראשון לציון, דב צור:"התחייבתי בפני התושבים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל התחומים ובכל הנושאים ולכן אנו פועלים לייעול מתמיד של תהליכי העבודה בעירייה למען התושבים של ראשון לציון, תוך השקעה במערכות מחשוב מתקדמות".
מנהל התקשוב העירוני בעיריית ראשון לציון, איציק כרמלי:"כחלק מחזון העירייה להתייעל כל הזמן ולספק לתושבים את השירות הטוב ביותר, אגף המחשוב של עיריית ראשון לציון החל במהלך של אימוץ טכנולוגיות מידע חדשניות, והטמעת מערכת ActionBase הנה סנונית ראשונה במסגרת המהלך הזה. אנו מקווים שייעול מערכות המחשוב יבוא לידי ביטוי גם בשטח"