תוכנית "לילה שקט" שפעלה בלילות חופשת חג הסוכות, הסתיימה בהצלחה: מנתוני המוקד העירוני עולה כי חלה ירידה של 30% בפניות מוקד בנושא נערים מרעישים, בהשוואה לשנת 2009, טרם החלה התוכנית לפעול במתכונתה הנוכחית. בראשון לציון קיימים 530 גנים ציבוריים ו-93 מוסדות חינוך, הממוקמים בסמיכות לבתי מגורים. במהלך חודשי הקיץ וימי חופשה במהלך השנה מהווים מוקדים אלו מקום מפגש להתכנסות בני הנוער בשעות הלילה. בני הנוער גורמים למפגעי רעש רבים בניגוד לחוק ופוגעים באיכות חייהם של התושבים המתגוררים בעיר.

מפגעים אלו, מייצרים כ-20,000 פניות תושבים למוקד העירוני בשנה. על מנת לצמצם את מטרדי הרעש והוונדליזם שנגרמים על ידי בני הנוער, בימי חופשות, מפעילה החברה לביטחון את תוכנית "לילה שקט". במסגרת התוכנית שהופעלה בחופשת סוכות, בוצעו סיורים, תצפיות  ופעילות מוגברת בימי החופש. העיר חולקה ל-26 תאי שטח נבחרים, כאשר בכל תא שטח הוצב פקח או מאבטח שמנע התגודדות ופעילות הגורמת למטרדי רעש ו-וונדליזם. הפקחים והמאבטחים פעלו בכל ערב במהלך חופשת חג הסוכות בין השעות 23:00 עד 03:30, ובמקרים חריגים עד מאוחר יותר. הפעילות נעשתה בשיתוף עם שיל"ת, המוקד העירוני ומשטרת ראשון לציון. בעירייה מרוצים מאוד מנתוני המוקד העירוני שמסכמים את חופשת הסוכות, ורואים בכך עדות להצלחת ההיערכות המיוחדת, הגברת האכיפה והשמירה על הסדר.  

במהלך חופשת הסוכות 2011 בוצעו 2224 פינויים של קבוצות נערים מגינות ציבוריות, בוצעו 4378 סריקות יזומות בגינות הציבוריות, טופלו 96 פניות תושבים בנושאים הקשורים למטרדי רעש ברחוב ונרשמו 13 ברירות משפט על הפרות סדר בגינות הציבוריות. הפרויקט, שמטרתו שמירה על חוק הרעש, מניעת וונדליזם ומניעת אלימות, הניב תוצאות והצליח למנוע פגיעה באיכות החיים של תושבי העיר כתוצאה ממפגעי רעש.

מחזיק תיק הביטחון במועצת העיר ומ"מ יו"ר דירקטוריון החברה לביטחון, עו"ד סורין גנות:"תוכנית לילה שקט הוכיחה את יעילותה פעם נוספת. אני מקווה שהתושבים חשו בשיפור, בהשוואה לשנים קודמות ונהנו מלילות שקטים. נמשיך לפעול במאמצים מוגברים על מנת להעניק לתושבים שקט ואיכות חיים בכל ימות השנה". 

מנכ"ל החברה לביטחון, מוטי נחמני: "החברה לביטחון פועלת כל השנה ותמשיך לפעול על מנת למנוע מפגעי רעש ו-וונדליזם אשר פוגעים באיכות החיים של התושבים המתגוררים בסמוך לגנים ציבוריים ולמוסדות חינוך. אנו שבעי רצון מתוצאות התוכנית וניזום פעילות דומה גם בחופשת הפסח. ברצוני להודות לגורמים שפעלו בשיתוף עמנו ותרמו להצלחת התוכנית, הצלחה זו נזקפת גם לזכותכם".

בימים אלו נערכים סיכומים של הפרויקט, במטרה ללמוד מהנתונים ומההצלחות ולהמשיך וליישם את פעילויות הלילה גם בחופשת חג הפסח. זאת, מתוך כוונה לבנות פעילות פנאי מסודרת בעיר ולספק תעסוקה לבני הנוער, גם בלילות החופש, בהם ישנה נטייה טבעית להסתובב יותר בחוץ ולחפש מקורות בילוי.