אמנם רעידת אדמה רבת-עוצמה התרחשה בטורקיה הסמוכה, אך בישראל מוסדות התכנון ממשיכים להתמהמה בכל הקשור לאישורי תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38). מבדיקת עסקים עולה כי ברשויות מקומיות רבות באזורי הביקוש, שבהם יישום תמ"א 38 כדאי כלכלית, הבקשות לאישורי תמ"א מוקפאות. זאת בשל ההמתנה לאישור תיקון 3 לתוכנית.

 

על-פי תיקון 3 לתוכנית, לכל בניין שיחוזק יתווספו שתי קומות וחדרי יציאה לגג במקום תוספת מתונה יותר של קומה אחת וחדרי יציאה לגג הנהוגה כיום. כך תגדל הכדאיות הכלכלית ליזמים למימוש פרויקטים של תמ"א 38. ההחלטה על ביצוע התיקון התקבלה כבר בתחילת מאי 2011 אך זו טרם אושרה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה. רק בחודש יולי נפתחה בפני הציבור האפשרות להגיש התנגדויות לתוכנית במשך 90 יום. אם יהיו כאלה הן יידונו לאחר תקופה זו.


יש לציין כי  ערים כמו ראשון לציון, שהעומדים בראשן מעודדים תמ"א 38, כבר אישרו בעבר תוספת של שתי קומות וחדרי יציאה לגג מבלי להיות תלויות בהחלטת המועצה הארצית. ואולם, בערים אחרות שאינן תומכות בתוכנית התמ"א הגדלת התמריצים תתאפשר רק כשהמועצה הארצית תאשר את התיקון לחוק שיביא לתוספת הבנייה.

קרדיט: שלומית צור NRG.CO.IL