תקנות מחמירות למניעת מפגעים 2011 המרחיבות את התקנות למניעת מפגעים, התשנ"ג-1992,נכנסו לתוקף ביום רביעי, 27 באפריל 2011. השינוי מרחיב את התקנות למניעת מפגעים שהיו קיימות עד כה, במטרה לצמצם את מפגעי הרעש באזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים. בחברה לביטחון החלו באחרונה להגביר את האכיפה נגד העוברים על החוק וקוראים לציבור ולקבלנים הפועלים בעיר להקפיד ולציית לתקנות.

עיקרי התיקון כפי שהובאו בחוק:

א. הגבלת השעות המותרות לביצוע עבודות תיקונים, שיפוצים ובנייה בבנייני מגורים - איסור על ביצוע עבודות אלה בין השעות 20:00 בלילה ל-7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00למחרת יום המנוחה.

ב.הגבלת השעות המותרות לשימוש במכונות ובציוד הנדסי לצורך עבודות חפירה, בנייה או הריסה באזורי מגורים - איסור על שימוש בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה.

ג. איסור על שימוש בחזיזים ונפצים באזורי מגורים, והגבלת השימוש בזיקוקין דינור - הפעלת זיקוקין מותרת רק במרחק העולה על אלף מטר מאזור מגורים, ביןהשעות 7:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה, או במועדים מיוחדים (ליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים).

ד. הגבלת השימוש בציוד גינון - איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 בבוקר בימי חול, בין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 9:00 למחרת, ובין השעות 14:00 ל- 16:00 בימי מנוחה.

ה. איסור על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש באזורי מגורים - מכיוון שלא קיים כיום מפוח עלים שאינו גורם לרעש, חל איסור מוחלט על הפעלת מפוחי עלים באזורי מגורים.

בעיריית ראשון לציון כבר החלו לדון במספר סעיפים אשר יכנסו לחוקי העזר העירוניים.

מנכ"ל החברה לביטחון ראשון לציון, מוטי נחמני: "החברה לביטחון נערכה בחודשים האחרונים לביצוע אכיפה מוגברת בתחום מטרדי הרעש בעקבות תקנות הרעש החדשות. אנו מתכוונים לשים דגש מיוחד על אכיפת התקנות ולמנוע בצורהטובה, קפדנית ורחבה יותר מטרדי רעש באזורי מגורים.

אנו מודיעים על הכוונה להגביר את האכיפה ומתריעים בפני הקבלנים הפועלים בעיר ובפני הציבור על מנת להימנע מאי נעימויות".

נחמני קורא לציבור להעביר תלונות על מטרדי רעש באזור מגורים למוקד העירוני 106, ובמקרים בהם גורם פרטי מקים רעש יש לפנות למשטרת ישראל מוקד 100.