מועצת עיריית ראשון לציון אישרה פה אחד, מתן הנחה בתשלומי הארנונה לעולים חדשים אשר אינם רשומים  במשרד הפנים אלא במשרד הקליטה.

עד היום, ניתנה ההנחה בתשלומי הארנונה לעולים חדשים אשר היו רשומים במשרד הפנים כעולים חדשים. אולם, עולים אשר לא היה בידיהם אישור ממשרד הפנים לא היו זכאים להנחה בתשלומי הארנונה. כיום, מיום בו אישרה מועצת עיריית ראשון לציון את התיקון לתקנות ההנחה בארנונה התשנ"א-2011, גם עולים בעלי אישור ממשרד הקליטה בלבד, יוכלו ליהנות מהנחה בתשלומי הארנונה.

ההנחה הניתנת לעולים בתשלומי הארנונה, היא הנחה בשיעור של 90% מתשלומי הארנונה למגורים, ל- 100 מ"ר ראשונים בלבד משטח דירת המגורים, למשך 12 חודשים מתוך 24, מיום שנרשם העולה במשרד הקליטה כאזרח עולה חדש.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "ההחלטה הינה חלק ממגמה רחבה ומבורכת, שעניינה מזעור הקשיים הבירוקרטים המוטלים על העולים החדשים. יש להקל על העולים ולסייע לתהליך שילובם בחברה, בכל דרך. מתן ההנחה בארנונה גם לעולים הרשומים במשרד הקליטה יהפוך את ההטבה נגישה בהרבה למספר רב יותר של עולים".