שלא תגידו שלא ידעתם: מהשבוע תעריפי דו"חות הפיקוח העירוני גבוהים יותר.התעריפים החדשים נקבעו על ידי הכנסת ונכנסו לתוקף בשבוע שעבר.
 
 בתחילת השבוע שעבר (יום א' 1.5.11) נכנסו לתוקף התעריפים החדשים של דו"חות הפיקוח העירוני.

המהלך, אשר בוצע עי ידי כנסת ישראל, העלה את מחירי הדו"חות ולהלן פירוט השינויים:

·        גובה הדו"ח על עברות פסולת, פגיעה וגרימת נזק לאיכות הסביבה, עומד כעת על 730 שקל, לעומת 660 שקל.

·        על מטרדי כלבים יינתן כעת דו"ח של כ-475 שקל במקום 430 שקל.

·        320 שקל, במקום 290 שקל, ישלמו כעת על רוב עברות העסקים וכן,  מי שיעברו עברות רעש.

·        מי שיכניס רכבו לגינה או יחרוג משעות סגירת עסק ביום חול ישלם 245 שקל.