צילום: רשות הכינרת

ממדידות שנערכו על ידי רשות המים, עולה כי למרות שהגשמים בהפוגה, מפלס הכנרת ממשיך לטפס וב-24 השעות האחרונות נוספו לו עוד 2 ס"מ. בעת עומד המפלס על 210.20-.

מתחילת עונת הגשמים הנוכחית, עלה המפלס ב- 1.67 מטר, כאשר 1.27 מטר רק בחודש ינואר שהגיע לסיומו בסוף השבוע האחרון. כעת חסר לכנרת מלאה עוד 1.40 מטר.

הגשמים הרבים שירדו לאורך החודשיים האחרונים באזור הכינרת ואגן ההיקוות, הגבירו את זרימת הנחלים הנשפכים לאגם והעלו את מפלס המים עד שכיסה את האי כמעט כליל. כיום ניתן לראות רק את צמרות הצמחייה שגדלה על האי, כאשר הקרקע כבר נמצא מתחת לקו המים.