הרב הראשי של ראשון לציון

השופט דחה את בקשת ההגנה להימנע מהרשעתם של וולפא ושל מי שהיה פרקליטו, עו"ד יוסי פאר, להימנע מהרשעתם. לדבריו, אין המדובר במקרה חריג המאפשר ענישה ללא הרשעה.

לגבי וולפא אומר ארניה, כי דווקא בשל מעמדו הרם כרב עיר - אין להביא למצב בו ייווצר הרושם שאיש ציבור בכיר יכול להתחמק מענישה מהותית כאשר ניסה להשפיע על חקירה נגדו.

הוא גם מציין, כי וולפא ביצע את העבירה תוך שימוש במעמדו ובסמכויותיו כרב העיר. ואילו לגבי פאר אומר ארניה, כי הוא ביצע את העבירה בקשר ישיר להיותו עורך דין - ולכן הרשעתו היא מחויבת המציאות.

השופט הסתפק בענישה קלה מאוד:
שלושה חודשי מאסר לכל אחד מן השניים ותשלום פיצוי של 3,000 שקל למתלונן - נתנאל ברזילי, שהיה משגיח כשרות בראשון לציון והגיש תלונות למשטרה נגד וולפא בשנת 2014. לגבי הקלון אומר ארניה, כי רבנים נהנים ממעמד מיוחד כמצפן מוסרי וערכי, והדברים נכונים במיוחד לגבי רבני ערים - ומכאן הציפיות הגבוהות מהם. הימנעות מקלון עלולה לפגוע באמון הציבור ברבנות הראשית וברבני הערים, ולכן אין מנוס מקביעה שכזאת.

בתלונתו טען ברזילי, כי וולפא ביצע עבירות פליליות במסגרת תפקידו ובראשן קבלת שוחד. כעבור שנתיים נחקר וולפא ונערך לו שימוע, בו יוצג בידי פאר. במקביל החל וולפא להפלות לרעה את ברזילי וסירב לחתום על תעודות כשרות שהנפיק הלה. בטרם נסגר התיק נגד וולפא, התקשר כאמור פאר לברזילי והפציר בו לחתום על מסמך בזו הלשון: "הידיעות אשר הועדו נגד כבוד הרב וולפא במשטרת ישראל נבעו מטעות וכבר בחקירה הוכח שאינן נכונות. אני מתנצל ומבקש סליחתו של הרב". ברזילי סירב למרות לחציו המתמשכים של פאר.

בהמשך היום הגיע ברזילי אל וולפא, אשר שב וסירב לחתום על תעודות הכשרות שהנפיק ודרש ממנו לחתום על מסמך בו ייאמר: "העדויות שהועדו אז נבעו מטעות והתברר בחקירה שזה לא נכון. אני מתנצל בפני הרב ומבקש את סליחתו. בוודאי שהדוחות שלי יהיו נאמנים ומלאים". וולפא הבהיר לברזילי, כי יחתום על תעודות הכשרות רק לאחר שברזילי יחתום על ההודעה. ברזילי סירב, ועמד בסירובו גם בפגישה נוספת כעבור עשרה ימים.

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת לגבי העובדות אלא לגבי משמעותן, שכן וולפא ופאר טענו שהיה מדובר רק בניסיון לסולחה עם ברזילי. בהרשיעו את השניים דחה ארניה גרסה זו וקבע, כי וולפא ידע היטב שמדובר בעבירה פלילית. את המדינה ייצג עו"ד דודי ענבר, ואת וולפא ופאר - עו"ד ניר יסלוביץ.

הקרקע:

הרב וולפא מכהן כרבה הראשי של ראשון לציון זה 48 שנים, ובמסגרת זו אחראי על כל מערך הכשרות בבתי העסק בעיר. 

על פי כתב האישום, מפקח כשרות בשם נתנאל ברזילי התלונן עוד בשנת 2009 על הרב וולפא כי ביצע עבירות פליליות במסגרת תפקידו. וולפא נחקר במשטרת ראשון לציון בשנת 2011, ועו"ד פאר שימש כסנגורו. עוד טענה הפרקליטות כי מאז התלונה הפלה הרב וולפא את ברזילי לרעה ביחס למפקחי כשרות אחרים בכך שלא הסכים לחתום על תעודות הכשר אשר יצאו תחת ידיו.

לאחר מכן, הרב שלח שליחים מטעמו לברזילי, שהודיעו לו כי אם הוא רוצה לעשות "סולחה" עליו לכתוב מכתב למשטרה שבו הוא מודה כי התלונן לשווא.

בסופו של דבר התיק נגד הרב וולפא נסגר, אבל בשל התנהלותו והתנהלות עורך דינו הוגש נגדם כתב אישום בגין הטרדת עד.