בית כנסת. צילום: shutterstock

מניינים שבהם בדרך כלל יש יותר מ 100 מתפללים, באחריות הגבאים לוודא שלא עוברים את המספר המותר (100 גברים + נשים). האחרונים/ות (מעל 100) לא יורשו להיכנס.

במידת האפשר, יש לפצל את המניינים בשבת לשעות שונות או מקומות שונים כדי להמעיט את מספר המתפללים.

להקפיד על אוורור באמצעות חלונות פתוחים בבית הכנסת.

מי שאינו חש בטוב, ומי שמפתח תסמינים בדרכי נשימה, אסורים לבוא לבית הכנסת.

אנשים בקבוצת סיכון, עדיף שיתפללו בביתם.

יש להשתדל לא להאריך בתפילה, וכן לקצר בדברי תורה.

להקפיד לא ללחוץ ידיים, לא לנשק ספר תורה, מזוזות וסידורים. עדיפות להביא סידור וחומש אישי מהבית.

להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון, יש להשתדל שיהיו בקבוקי אלכוג'ל בכניסה לבית הכנסת.

בתום התפילה יש להתפזר ולא להתקהל ביציאה מבית הכנסת.

נא שימו לב לשכנים, קשישים, בודדים וכדומה ועזרו להם בתפקוד היומיומי בזמן מורכב זה.