ביום שני המליצה המועצה לביטחון לאומי (מל"ל) על הטלת סגר בל"ג בעומר שיחול ביום שני הקרוב, במתכונת דומה לזו שהייתה בפסח וביום העצמאות, על מנת למנוע יציאה למדורות בערב החג. המל"ל הציגה את עמדתה בישיבת הממשלה, אך חלק מהשרים הביעו התנגדות למהלך.

.