הנה באה העבודה על הרכבת | צילום: קובי קואנקס

הסדרי תנועה ועבודה:

לא תתאפשר החניה בחלקו הצפון-מזרחי של מגרש החניה בצומת הרחובות אברהם בר – שייקה דן.

לא תתאפשר הפנייה ימינה מרחוב אברהם בר למגרש החניה בצומת הרחובות אברהם בר – שייקה דן, לבאים מכיוון דרום.

התחבורה הציבורית תפעל כסדרה. מעבר הולכי הרגל יתאפשר כרגיל.