שער סגור

הורי התלמידים פנו לעירית ראשון לציון  מספר של פעמים כך רשמו:

"התעוררנו לבוקר גשום והשער שפע ליד ויתקין עדיין נעול ואין אופציה להוריד ילדים בביטחה. 
ושוב חוזר אותו סיפור של בלאגן בבוקר ילדים רטובים! אין אפשרות להוריד ילדים לבית הספר בצורה בטוחה! ויבשה! 
לא נמשיך לסבול את המצב הקיים אנו פונים כאופציה אחרונה לפני שנתחיל לפעול
המצב הקיים מסכן את ילדנו ולאף גורם בשפע או בעיריה לא אכפת מילדנו
הם מחכים שחס ושלום יקרה שם משהו...
המצב מסוכן מאוד! הרכבים עומדים כדי להוריד ילדים בחניות כפולות ואף משולשות ילדים רצים בכביש נרטבים מהגשם, פקק גדול נוצר סביב בית הספר שכן זהו ציר ראשי של יציאה מהשכונה אשר מסכן את הילדים. 
תגובת עירית ראשון לציון " לאחר בחינת הנושא שכללה סיור במקום וקיום ישיבה יחד עם כל גורמי המקצוע, נמצא כי ישנו סיכון בטיחותי בפתיחת החניון האמור לטובת הורדה והעלאת תלמידים, שכן החניון ממוקם בצמוד לצומת, ובנוסף ישנה הגבלת משקל ונגישות של החניון. כל גורמי המקצוע ובכלל זה הממונה על בטיחות בדרכים בראשון לציון קבעו חד משמעית כי פתיחת החניון להורי בית הספר מהווה סכנה ממשית. אנו שמים את נושא הבטיחות בראש סדר מעייננו ועל כן הוחלט כי החניון לא ייפתח או יורחב".

עוד ציינו ההורים שבימים גשומים הילדים צריכים נרטבים מכיון שאין ניקוז וכל המדרגות הפכו למפל מים תלמידים נרטבו, הורים נאלצו לחזור להביא בגדי החלפה לילדים. 

מדובר בסכנת החלקה,  תלמידי כיתות נמוכות לא הצליחו לעבור עם התיק את כל המדרגות שהפכו למפל מים. ובעירית ראשון  לציון לא נותנים פתרון למצב.