צילום: אורי קריספין

בעת בדיקה שגרתית של איכות הדלק בתחנה נמצא כי דלק ששווק כאוקטן 95 אינו עומד בתקן והינו אוקטן 92.2. ראוי לציין שהתקן למכירת דלק אוקטן 95 הינו שהבנזין המשווק יהיה במינימום אוקטן 95. דגימת הדלק נלקחה בתאריך 2 בספטמבר 2019, מתחנת הדלק "Eleven" בראשון לציון.

לאחר שהדגימה הועברה לבדיקת מעבדה התקבלו תוצאות המעידות על כך שהדלק בתחנה זו אינו עומד בתקן הנדרש לאוקטן 95. לפיכך, הודיע נציג מינהל הדלק למנהלי התחנה כי עליהם להפסיק את שיווק הבנזין בתחנה עד להחלפת המלאי והזמנת בדיקת מעבדה לבנזין, וכי רק כשתתקבל תוצאה תקינה, יוכלו לחזור ולשווק בנזין בתחנה.

למרות זאת, החליטו מנהלי התחנה שלא להפסיק את שיווק הבנזין ולהמשיך לשווק בנזין שאינו עומד בדרישות התקן. בשלב זה, מנהלי התחנה נחקרו ומתגבש כנגדם תיק חשדות פלילי שיוגש לבית המשפט ככתב אישום.

 

אגף הפיקוח והבטיחות במשרד האנרגיה דוגם את מלאי הדלקים השונים בתחנות הדלק ברחבי הארץ באופן קבוע, ופועל על מנת להבטיח כי הדלק שנמכר לצרכנים הינו איכותי ותקני. רשימת תחנות הדלק שאינן עומדות בתקן מפורסמת באתר המשרד.